Projectcoördinator Hubert

Sofie Stevens

Sofie Stevens - Vlaams Architectuurinstituut

Het VAi is in voorbereiding om de Sint-Hubertuskerk (Hubert) te Berchem te herbestemmen als archief- en cultuurhuis. Vanuit 20 jaar ervaring als restauratie-architect begeleidt Sofie Stevens (1979) het VAi langs de verschillende stadia van onderzoek en ontwerp naar conservatie / renovatie / herbestemming en de uiteindelijke verhuis. Ze studeerde architectuur aan Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Sint-Lucas te Gent en de universiteit van Lissabon en Monumenten- en Landschapszorg aan de Hogeschool Antwerpen. Ze werkte als restauratie-architect bij architectenburo Ro Berteloot te Gent en vervolgens 16 jaar als projectcoördinator (stadspatrimonium en beschermde kerken) bij Monumentenzorg te Mechelen.

sofie.stevens@vai.be