Consulent Bouwbedrijf

Eva Weyns

Fv V Ai03 140120 klein

Eva Weyns (1989) is consulent bij het Vlaams Architectuurinstituut sinds november 2019. Ze staat er in voor de ondersteuning van bouwbedrijven bij het behoud en beheer van hun cultureel erfgoed. Eva is ook verbonden aan de Faculteit Architectuur van KU Leuven waar ze historisch onderzoek doet naar religieuze architectuur en verstedelijking in België tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw. Ze studeerde ingenieurswetenschappen architectuur en conservatie van monumenten en landschappen aan KU Leuven.

eva.weyns@vai.be