Antwerpen 2060: een wijk met toekomst

De straat als ontmoetings- en verblijfsruimte staat in Vlaanderen hoog in het vaandel. In de Antwerpse wijk 2060 zorgt een mix van culturen, hoge bevolkingsdichtheid en compacte bebouwing voor veel levendigheid op straat. De combinatie van bedreigingen én kansen vraagt om een specifiek beleid.

Ondertitel: 

Thema Stadstraten

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Themanummer

Tijdschrift: 

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Auteur(s): 

Katrijn Apostel

Jaargang: 

2013

Nummer: 

4

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners