Actief burgerschap loont

Voor het welslagen van burgerinitiatieven heb je voortrekkers nodig. We kennen de 'expert activist', het type denker en overlegger, en de 'everyday maker', meer het type doener. Wanneer beide typen samenkomen in 'allrounders', dan is de kans op slagen het grootst, zo leert het project Duurzaam Dorp Overijssel.

Bron: Tijdschrift voor de volkshuisvesting, 10 augustus 2012.

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Themanummer

Regio: 

Belgische tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

vrijdag, 10 augustus 2012

Auteur(s): 

Vanessa Uyttenhove

Jaargang: 

september 2012

Nummer: 

4

Taal: 

Nederlands

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners