Wonen. Bouwstenen voor een habitologie

Wonen. Bouwstenen voor een habitologie

Het boek Wonen speelt in op de behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten binnen de Vlaamse samenleving. De auteurs stellen een vernieuwende benadering (habitologie) van het wonen voor. Ze besteden daarbij aandacht aan het fenomeen wonen zelf, de rol van de architectuur, de woonactoren die actief zijn binnen het veld, de behoefte aan experiment, het onderzoekend ontwerpen en tot slot de relevante en inspirerende woontradities in Duitsland en Nederland.

De redactie van Wonen is het resultaat van een jarenlange, nauwe samenwerking tussen theorie en praktijk, tussen cultuurfilosofie en architectuurtheorie enerzijds en de dagelijkse ontwerppraktijk en begeleiding in de ontwerpstudio anderzijds. Wonen zwengelt het publieke debat over wonen in het heden en de toekomst aan. Dat maakt het boek tot een inspiratiebron voor al wie actief betrokken is bij het wonen in Vlaanderen vandaag de dag: van de toekomstige en huidige bewoners zelf tot de diverse maatschappelijke woonactoren, van het architectenbureau tot de politicus, van de architectuurstudent tot de ambtenaar, van de academische onderzoeker tot de huisvestigingsmaatschappij, van de woonmedia tot de bouwbeurs. 

Sylvain De Bleeckere is filosoof en prof. dr. em.  van de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt. Het boek Wonen is het resultaat van tien jaar onderzoek naar de fenomenologie van het wonen, gekoppeld aan concreet ontwerpend onderzoek.

Danny Windmolders is architect en stedenbouwkundige. Sinds 2007 coördineert hij de ontwerpstudio in de bacheloropleiding van de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt. Hij is zaakvoerder van het architectenbureau FCS (Hasselt).

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub