Vlees en beton 61 - De Coene op expo 58

Cover - Vlees en beton 61 - De Coene op expo 58

Deze publicatie sluit aan bij het onderzoek over de architectuur van expo 58 dat op de vakgroep architectuur en stedenbouw van de Gentse Universiteit wordt verricht. Het leeuwendeel van de houtstructuren op expo 58 werd geconcipieerd, gefabriceerd en opgericht door de Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene. Dit boek geeft een overzicht van de verschillende constructies en opdrachten die door het bedrijf werden uitgevoerd. 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners