View Osaka - Rivers

De Japanse fotograaf Tomatsu Shiro levert in een reeks van 3 fotoboeken - The Dome, Rivers en Houses - een unieke inkijk in de publieke ruimte en architectuur in Osaka, Japan.

De term 'waterhoofdstad' roept een metropool op waarin rivieren en straten elkaar kruisen, met een pittoresk stedelijk landschap van vele rivieroevers en bruggen. Sinds de middeleeuwen ontwikkelde Osaka zich tot een van de grote koopvaardijsteden van Japan, en de talloze grachten die de stad doorkruisen maakten deze bloeiende handel mogelijk en leverden de bijnaam van waterhoofdstad.

Door het industriële gebied Osaka-Kobe, een schakel van de hedendaagse Japanse industrie, vloeien verschillende rivieren: de Kizu, de Shirinashi, de Aji en de Shin-Yodo. Bruggen werden gebouwd over de stroomafwaartse delen van deze rivieren in de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen de vraag naar landvervoer groeide. Deze bruggen moesten kolossaal zijn, 30 tot 50 meter hoog, om de doorgang van grote schepen, die de rivier bevaren tussen stroomopwaartse fabrieken en de zee, toe te laten. Deze titanische bruggen werden uitgerust met voetpaden, maar het is moeilijk voor fietsers of voetgangers om de bruggen te bestijgen, over te steken en af ​​te dalen. Om deze reden zijn er nog steeds acht plaatsen waar kleine gemeentelijke veerboten mensen heen en weer over de rivier vervoeren.

Vandaag zijn veel van de stroomopwaartse fabrieken die de diensten van deze grote zeeschepen nodig hadden, verdwenen, vervangen door residentiële ontwikkelingsprojecten, grote winkelcentra, golfterreinen of enorme braakliggende terreinen. Vissen en zeemeeuwen zijn teruggekomen naar rivieren die ooit verstopt waren met rioolwater en allerlei andere dingen, en mensen ruiken niet langer de eigenaardige geur die uit de 'Muddy River' waait. Riveroevers in heel Osaka zijn opgeruimd en getransformeerd tot plaatsen om te ontspannen, en bezoekende toeristen genieten van de reflecties van de stadslichten die in het water glinsteren.

Een rustige rivier troost en verzacht de ruwe randen van het leven. Tegelijkertijd komen minder en minder mensen in Osaka tegenwoordig in contact met rivieren. Met de inbedding van infrastructuur voor overstromingscontrole, om de problemen van overstromingen, hoogtij en tsunami's van het verleden te voorkomen, zijn de oevers en dijken herhaaldelijk heringedeeld en verhoogd, en het is moeilijker en moeilijker om dichtbij de rivier te komen.

Lees meer op de blog van Tomatsu Shiro.

Verkoop: Tomato Foto House publishing - tomat8kv@gmail.com

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub