View Osaka - Osaka 1 - chome 1 - banchi

De Japanse fotograaf Tomatsu Shiro biedt in dit fotoboek een unieke inkijk in de publieke ruimte en architectuur in Osaka, Japan.

Tussen ongeveer 5000 en 4000 VC werd de topografie van Osaka bepaald door het Uemachi Plateau, dat van het noorden naar het zuiden strekt, zoals een schiereiland, uitstekend in de zee. En met Kawachi Bay in het oosten en Osaka Bay in het westen was het gebied grotendeels omgeven door de oceaan. Het huidige Osaka is gebouwd op een sedimentair gebied dat is gevormd door grond die in de loop van enkele duizenden jaren werd meegebracht door de Yodo en Yamato rivieren. De stad creëerde later nieuw land en gemeenschappen door verschillende delen van de baai te ontginnen.

In 1496 bouwde Rennyo Shonin, een boeddhistische priester die verbonden was met de Jodo Shinshu-groepering, de Ishiyama Hongan-ji Temple op de site die later Osaka Castle zou worden. Hij bestemde ook Jinai-machi als een plaats voor handelaren en anderen om binnen de tempelgronden te leven. Dit was het begin van Osaka. Sinds de 16e eeuw heeft Osaka een reeks ontwikkelingen ondergaan en de naam van de stad houdt verband met zowel de zichtbare als de onzichtbare geschiedenis van de regio.

Nadat de wet op de aanduiding van woonadres werd bekrachtigd op 10 mei 1962, werd Osaka georganiseerd volgens bloknamen en huisnummers vanaf 1965 en het begin van de jaren '80. Waterwegen, autowegen, spoorwegen en andere vaste voorzieningen werden gebruikt om de grenzen van elk blok te bepalen, en na het verenigen van aangrenzende buurten in stadswijken werden historische plaatsnamen vervangen door nieuwe namen. Er zijn zo'n 400 namen verdwenen in het proces, en Osaka bestaat momenteel uit 24 wijken en 581 blokken. De eerste adressen (1-1-1 enzovoort) werden toegewezen in een "sequentiële, meanderende stijl met de klok mee vanaf het gebied het dichtst bij Osaka Castle." Met andere woorden, de nummers werden systematisch aan elke locatie toegewezen zonder enige aandacht voor de historische achtergrond ervan.

De fotograaf van het boek bezocht de 1-1-1 adressen in elk blok in de stad of, in het geval het adres niet duidelijk was gedefinieerd, de plaats die overeenkomt met nummer 1 in elk blok.

Lees meer op de blog van Tomatsu Shiro.

Verkoop: Tomato Foto House publishing - tomat8kv@gmail.com

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub