Van cure naar care. Transities in de gezonde stad Utrecht / From cure to care. Transitions in the healthy city of Utrecht

De resultaten van het IABR-Atelier Utrecht zijn gebundeld in de publicatie 'Van Cure naar Care - Transities in de gezonde stad Utrecht'. De publicatie omvat een serie kansrijke scenario’s waarbij verdichting wordt ingezet als motor voor de Gezonde Stad. Naast ruimtelijke kansen ligt er voor de gemeentelijke overheid een kans om een nieuwe rol op zich te nemen, namelijk die als choreograaf van een ‘coöperatieve’ stadsontwikkeling. Daarbij wordenactoren met zeer uiteenlopende investeringsmogelijkheden en ambities betrokken bij gebieds- en wijkontwikkeling.

Met bijdragen van IABR, Architecture Workroom Brussels, De Smet Vermeulen architecten en MUST Stedebouw.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub