Turnhout 1212–2012. 800 jaar stad maken in de Kempen

Cover - Turnhout 1212–2012. 800 jaar stad maken in de Kempen

Elke stad is op een eigen manier gegroeid in het verleden.  En in Turnhout is ook goed de stedelijke renaissance te merken.  Overal worden plannen gemaakt en projecten uit de grond gestampt.  De samenhang en evolutie wordt duidelijk als je het hele verhaal samenbrengt. De natuurlijke omstandigheden, en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad zijn sterk verweven met aspecten van menselijk leven.  In een tiental stadsomgevingen die aan verandering onderhevig zijn door strategische stadsprojecten wordt onderzocht hoe hier de belangrijke beslissingen in het 800 jaar stad zijn nog altijd doorwerken in de projecten van morgen. De Grote Markt, de omgeving van het Kasteel, het graven van het kanaal en het leggen van de spoorweg, de aanleg van de ring en de snelweg … allemaal grote beslissingen op dat moment, met grote gevolgen nu.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub