The institutionalisation of European spatial planning

Cover - The institutionalisation of European spatial planning

In de formele beleidsprocessen binnen de Europese Unie krijgt ruimtelijke planning slechts moeizaam voet aan de grond. Wel dient het Europese gedachtegoed rondom ruimtelijke planning steeds vaker als referentiekader voor nationale planningspraktijken. Met name de planners zelf hebben de sleutel tot verbetering in de hand. Dit constateert Bas Waterhout van het Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft).

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners