Tentoonstellingscatalogus / BRAVOURE SCARCITY BEAUTY

19,50 €

BRAVOURE SCARCITY BEAUTY is de officiële publicatie van de Belgische deelname aan de Biennale Architettura 2016 in Venetië. In deze catalogus wordt verder ingegaan op de projecten die worden tentoonsgesteld in het Belgisch paviljoen en er wordt ingezoomd op het architecturale debat in Vlaanderen en daarbuiten. Via essays, interviews en beelden formuleert dit boek een antwoord op wat vakmanschap vandaag kan betekenen.

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) stelde het BRAVOURE team aan om in het Belgische paviljoen op de Biennale Architettura 2016 in Venetië een tentoonstelling te maken rond het thema 'vakmanschap'. Het team, bestaande uit architecten de vylder vinck taillieu, doorzon interieur architecten, en architectuurfotograaf en kunstenaar Filip Dujardin, gaat op zoek naar wat vakmanschap kan betekenen in condities van schaarste. Om dit te demonstreren toont BRAVOURE fragmenten uit dertien representatieve projecten van evenveel Vlaamse architecten.

Deze bijhorende publicatie bevat een verdere uitdieping van het tentoongestelde werk en is daarnaast ook een bijdrage aan het bredere architectuurdebat in Vlaanderen en daarbuiten. Samengesteld uit essays, interviews en beelden, biedt het een antwoord op de vraag wat vakmanschap vandaag kan betekenen.


BRAVOURE SCARCITY BEAUTY wordt te koop aangeboden in de Biennale Bookshop.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners