Tekenen en betekenen

Opstellen over het architectuurinstituut Sint-Lucas, 1862-2012
cover Tekenen en betekenen

In het najaar van 2012 staat de architectuurschool Sint-Lucas, met campussen in Brussel en Gent, voor een kantelmoment. Enerzijds viert de school haar 125 jarig jubileum, anderzijds promoveert Sint-Lucas op dat moment tot de nieuwe Faculteit Architectuur van de KU Leuven.

Deze bundel onthult een reeks historische facetten van dit veelzijdige architectuurinstituut dat ooit startte als een kleine tekenklas, geleid door broeders. De 17 auteurs nemen zowel de ‘founding fathers' als de criticasters van Sint-Lucas onder de loep, traceren de sporen die studiekringen en buitenlandse gastsprekers nalieten, peilen naar vormen van engagement in studententijdschriften en ontrafelen de logica van een lerarenkamer. Aan de hand van deze detailstudies verschaft Tekenen en betekenen inzicht in de manier waarop het architectuuronderwijs gedurende de laatste anderhalve eeuw heeft ingespeeld op belangrijke maatschappelijke en culturele evoluties.

Contributors:
Gideon Boie (Sint-Lucas & bavo), Thomas Coomans (KU Leuven), Jan De Maeyer (Kadoc, KU Leuven), Maarten Delbeke (Universiteit Gent & Universiteit van Leiden), Marc Dubois (Sint-Lucas), Wim Goossens (Sint-Lucas & Lava Architecten), Rajesh Heynickx (Sint-Lucas & Universiteit Antwerpen), Robin Schaeverbeke (Sint-Lucas), Yves Schoonjans (Sint-Lucas), Sven Sterken (Sint-Lucas), Eva Storgaard (Universiteit Antwerpen), Maarten Van den Driessche (Universiteit Gent & Sint-Lucas), Christoph Van Gerrewey (Universiteit Gent), Ellen Van Impe (Vlaams Architectuurinstituut), Dirk Vanderperre (Sint-Lucas), Guy Van Kerckhoven (Sint-Lucas & Ruhr), Wilfried Wouters (Sint-Lucas), Carl Wuytack (Sint-Lucas & TU Eindhoven)

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners