Serodio en Furtado

Cover - Serodio en Furtado

Het werk van de Portugezen Serôdio en Furtado wordt omschreven als modernisme doordesemd van regionale invloeden, of nog als de huidige generatie van de school van Porto waartoe ook Alvaro Siza wordt gerekend. Naar aanleiding van de tentoonstelling in deSingel verscheen een Engels-Portugese uitgave over hun projecten, publicaties en de opzet van de tentoonstelling.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners