Scenes from Luchtbal

Whatever happens to the modernist city?
cover Scenes from Luchtbal

Luchtbal, in het noorden van Antwerpen, is een van de zeldzame voorbeelden in België van de ‘modernistische stad’. Dit boek bundelt onderzoek en ontwerp voor de toekomst van Luchtbal.

De stedenbouwkundigen van die tijd beschouwden de scheiding van functies als een voorwaarde voor een rationeel en gezond leven. Ondanks alle goede bedoelingen heeft Luchtbal vandaag te kampen met tal van problemen. Het is een enclave die opgesloten ligt tussen de haven, de snelweg en het Albertkanaal en moeilijk aansluiting vindt op de stad. De monofunctionele wijk heeft te lijden onder een gebrek aan stedelijk leven. De sociale woningbouw is verouderd en aan renovatie toe. De publieke ruimte is overmaats, verloederd en wordt niet ten volle benut. De bewoners hebben het niet altijd even breed en steeds vaker steken interculturele spanningen de kop op.

Vandaag bundelen architecten, planners, stedenbouwkundigen, antropologen, sociologen en kunstenaars hun krachten om na te denken over een nieuwe toekomst voor Luchtbal. ‘Scenes from Luchtbal’ verzamelt het transdisciplinaire onderzoek en ontwerp dat de voorbije jaren werd georganiseerd rond Luchtbal door o.m. SPINDUS (Spatial Innovation Planning Design and User), MaHS/MaUSP, EMU en de KU Leuven.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub