Samyn & Partners - architecten en ingenieurs

Cover - Samyn & Partners - architecten en ingenieurs

Samyn & Partners hebben Brussel als thuisbasis maar dragen hun kunnen uit tot in de verste hoeken van de wereld: een voetgangersbrug in Santiago de Chile, de hoofdzetel van de Europese Centrale Bank in Frankfurt, de verbouwing van het Brusselse Flagey-gebouw, een brandweerpost in Enschede en tal van ontwerpen en verbouwingen  van auditoria, kantoren, stations, musea, enz.

De ingrepen van Samyn & Partners op het (stedelijk) landschap vallen op. Maar even in het oog springend is de interdisciplinaire aanpak van de architecten. Elk project is een gestaag zoeken naar een optimale assimilatie van technieken en materialen met functionaliteit en design, en dat vanuit een ecologische bekommernis.

Koen Van Synghel en Marc Dubois bestuderen het oeuvre van dit bureau en benaderen het vanuit een bredere filosofische invalshoek. Naast een volledig overzicht van alle ontwerpen en gerealiseerde projecten worden in een levendig beeldverhaal een twintigtal projecten nader toegelicht, aan de hand van plans, tekeningen en foto's van BAstin & Evrard en van MArie-Françoise Plissart.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub