RUIMTE

Cover - Ruimte

Ruimte is het nieuwe tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Het is een driemaandelijks vakblad voor planologen en stedenbouwkundigen, dat de raakvlakken met andere vakgebieden zoals architecteur opzoekt.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub