Repertorium van de architectuur in België - van 1830 tot heden

Cover - Repertorium van de architectuur in België - van 1830 tot heden

Handig naslagwerk dat een overzicht biedt van het architecturale denken en de architecturale verwezenlijkingen vanaf het ontstaan van België tot vandaag. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste is een inleidend essay waarin de evolutie van de architectuur in België wordt geschetst. Zij wordt in de internationale context gesitueerd waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan haar specifieke kenmerken.

Het tweede en omvangrijkste deel, het alfabetisch repertorium, telt ongeveer 700 uitvoerig geïllustreerde notities over architecten, stedenbouwkundigen, architectuurtheoretici en -critici, gespecialiseerde tijdschriften, onderwijsinstellingen, bereoepsverenigingen, onderzoekscentra en openbare en privé-instellingen. Het repertorium is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen meer dan 50 auteurs - architectuurhistorici, kunsthistorici en architecten - onder leiding van Anne Van Loo.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub