Reasons for walling a house

Cover - Reasons for walling a house

Reasons for Walling a House is a book about the unusual transformation of a small single family house by the Belgian architecture firm 51N4E.

In 2003 gaven Julie Vandenbroucke en Michel Espeel de opdracht aan het architectenkantoor 51N4E om hun woning te Sint-Eloois-Winkel te verbouwen. Het huis, gelegen aan de rand van een klein bos bevond zich op een idyllische plek. De woning zelf echter, gebouwd begin jaren tachtig, was niet meer dan een banale fermette. De eigenaars waren de afgelopen twee decennia het huis mentaal en fysiek ontgroeid, doch ze hadden twee sluitende en determinerende randvoorwaarden voor het verbouwingsproject: het huis mocht onder geen enkel beding afgebroken worden en de eigenaars wilden er tijdens de werf blijven wonen.

Het antwoord van 51N4E op deze schijnbare onmogelijke vraag was radicaal en genereus. De architecten stelden voor om de woning uit te hollen en ze tegelijk te ommuren met een stalen wand van  twaalf mm dik, drie meter hoog. Met een minimum aan middelen werden er maximale transformaties mogelijk, waardoor het oorspronkelijke huis een mogelijk tweede leven kreeg, net als het koppel. De verbouwing gaf ruimte aan nieuwe onvoorspelbare constellaties, waarbij het schijnbare huiselijke oneindig uitgedaagd en overstegen werd. Plots werd het huis weer deel van de eigenaars, en tegelijk had het zich volledig losgerukt van de a priori’s van een woonhuis. Door het huis te ommuren, met heel precieze uitsnijdingen, werd het private publiek gemaakt.

Het zeer intens verbouwingsproces, inclusief het creëren van het LichtBed, heeft zo’n zeven jaar geduurd. Gedurende al die tijd waren de architecten van 51N4E te gast in het huis. Vandaar ontstond de idee, eens het huis klaar was, om nieuwe en andere onverwachte gasten in het huis te introduceren. Samen met de bouwheer werd er een ideale Guest List opgesteld. De gasten, mensen uit de architectuur, het theater, de kunst, de fotografie, design, denkers,… kregen allen eenzelfde aanbod. Ze kregen een gevulde koelkast, de mogelijkheid om het huis zo lang als ze willen alleen te gebruiken en een carte blanche uitnodiging om iets met of rond het huis te creëren (maar het zou ook niets kunnen zijn). Er werden dus geen a priori verwachtingen geschept rond de mogelijke eindresultaten van de gasten. Over een tijdspanne van anderhalf jaar werden zeven verschillenden gasten in het huis ontvangen: Enrique Marty, 51N4E/Chevalier Masson, Andrea Branzi, Josse De Pauw, BeL architecten, Something Fantastic en Dirk Braeckman. Al deze – zeer verschillende - bijdragen, alsook de genese van het huis, werden recent verzameld in de publicatie Reasons for Walling a House, geredigeerd door 51N4E en uitgegeven bij Ruby Press. Het boek wordt ter gelegen gelegenheid van de opening van de tentoonstelling officieel publiek gemaakt.
 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners