Publicatie Joining the dots.

Bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenbeleid
Publicatie duurzaam internationaal kunstenbeleid

In de verschillende bijdragen van de publicatie Joining the dots wordt een beeld geschetst van wat internationaal werken in de verschillende artistieke disciplines vandaag inhoudt en waar zich kansen en bedreigingen situeren. Een en ander resulteert in een coherent plan dat de voornaamste elementen overzichtelijk synthetiseert.

De laatste decennia is de artistieke praktijk steeds internationaler geworden. Steeds meer Vlaamse kunstenaars vinden hun weg naar het buitenland. En meer dan ooit vinden ook buitenlandse makers in Vlaanderen en Brussel een vruchtbare uitvalsbasis om hun eigen werk te maken en te tonen. Tegelijk is de vraag zeer pertinent wat de verschillende beleidsniveaus én de sector zelf kunnen doen om de internationale dimensie van de artistieke praktijk nog sterker te dynamiseren. Welke elementen zijn de basis van een duurzaam internationaal cultuurbeleid? Hoe kan het bestaande instrumentarium hiertoe aangewend of aangevuld worden? Deze vragen staan centraal in de publicatie 'Joining the Dots, bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenbeleid'.

De publicatie is een initiatief van de vier kunstensteunpunten (BAM, Muziekcentrum Vlaanderen, VAi en VTi), het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds en is een vervolg op de gelijknamige conferentie die op 25 en 26 oktober 2010 plaatsvond in BOZAR. In de bijdragen wordt een beeld geschetst van wat internationaal werken in de verschillende artistieke disciplines vandaag inhoudt, en waar zich kansen en bedreigingen situeren. Een en ander resulteert in een coherent plan, dat de voornaamste elementen die tijdens dit traject op tafel kwamen, overzichtelijk synthetiseert

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub