Publicatie Camping Paradiso

Campingwonen staat vandaag opnieuw in de publieke belangstelling. Door de financiële en economische crisis is de woonzekerheid voor een steeds groter wordende groep van mensen niet langer gegarandeerd. In Vlaanderen verliezen dagelijks meer dan dertig gezinnen het dak boven hun hoofd omdat ze de huishuur niet langer kunnen betalen. Daarnaast is ook het Vlaams beleid rond campingwonen allesbehalve eenduidig. Elke provincie of gemeente lijkt zijn eigen regels te hanteren. Dat gaat van nieuwe pogingen om het campingwonen te regulariseren (provincie Vlaams-Brabant) tot intenties om hele kampeerterreinen zomaar op te doeken (provincie Antwerpen). Wat de beste strategie is om in onze huidige samenleving met deze informele woonvorm om te gaan, blijft een groot vraagstuk waarover de meningen sterk uiteenlopen.

Onderzoekers Els Vervloesem en Barbara Van Dyck maakten samen met Marie-Françoise Plissart (fotografe) en Joeri De Bruyn (Public Space) een publicatie over dit fenomeen. Aan de hand van drie kortverhalen en een postkaartenreeks nemen zij u mee achter de schermen van het wonen op campings in de omgeving van Brussel. Via taal en verbeelding laten zij u kennis maken en stilstaan bij deze spontaan gegroeide woonvorm en -cultuur, ontstaan in de marge van de formele planning en huisvesting.

Boekpresentatie en lezing in het kader van de VAi-lezingenreeks StadBuitenStad op dinsdag 12 mei 2015 om 20 uur in deSingel. Schrijf u hier in.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners