Prijs voor Architectuur van de Provincie West-Vlaanderen 2015

De catalogus kwam er naar aanleiding van de vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie West-Vlaanderen. De Prijs werd in 2015 voor de vierde maal georganiseerd. De Prijs was bestemd voor alle architectuurrealisaties die of in West-Vlaanderen gelegen zijn of van de hand zijn van West-Vlaamse architecten. De wedstrijd was niet themagebonden maar specifiek bedoeld voor realisaties uit de jongste vier jaar. Maar liefst 62 architecten of architectenbureaus dienden één tot drie projecten in. In totaal werden zo 103 projecten aan de jury voorgelegd.

De jury heeft met haar selectie bijzondere aandacht willen trekken op nieuw en jong talent, maar ook op bouwprogramma's, die de maatschappelijke rol van kwalitatieve hedendaagse architectuur benadrukken.
Collectief en/of compact wonen, architectuur van de zorg, zorg voor de architectuur- in het bijzonder van publieke gebouwen- zijn cruciale thema's van de hedendaagse architectuur die de prijs mee in het licht wil zetten.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners