People's Palaces. Architecture, culture and democracy in post-war Western Europe

People's Palaces. Architecture, culture and democracy in post-war Western Europe - Christoph Grafe

Het boek 'People's Palaces. Architecture, culture and democracy in post-war Western Europe' is het resultaat van een onderzoek geleid door Christoph Grafe naar een architectonisch type, het cultuurgebouw, en naar de rol die 'cultuur' heeft bij de realisering van een democratische maatschappij.

Het boek People's Palaces is geschreven rondom twee specifieke projecten, de South Bank in Londen, met de Festival Hall ontworpen in 1948 en geopend in 1951 en de Hayward Gallery/Queen Elizabeth Hall ontworpen in 1960/61, en het Kulturhus in Stockholm, ontworpen in 1966/67 en gerealiseerd tot 1974. De keuze voor deze gebouwen werd ingegeven door hun architectonische betekenis, en door het feit dat ze tot stand zijn gekomen in twee landen die een voortrekkersrol vervulden in de ontwikkeling van de naoorlogse 'welfare state'.

De gerenommeerde Duitse fotografe Heidi Specker maakte een foto essay. 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners