Over reuzenkaarten & wegvragertjes.

Inspraak van kinderen in publieke ruimteprojecten
Over reuzenkaarten & wegvragertjes.

De ruimtecel van het onderzoekscentrum Kind & Samenleving stelt met 'Over reuzenkaarten & wegvragertjes' een publicatie voor die richtlijnen aanreikt om te komen tot inspraak van kinderen bij de inrichting van de publieke ruimte.

Hoe betrek je kinderen bij de (her)inrichting van een plein, park, straat of speelruimte? Welke inspraaktechnieken kan je gebruiken en hoe kies je de juiste techniek?  In deze publicatie worden 10 richtlijnen en 15 technieken voorgesteld, ontwikkeld om kinderen (ca. 6-12 jaar) te betrekken in publiekeruimteprojecten.
Bron: kenniscentrumvlaamsesteden.be

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub