ONTO 00. Architectuur in beeld/Architecture depicted

ONTO 00. Architectuur in beeld/Architecture depicted

ONTO is een nieuwe, tweetalige cahierreeks (ENG/NL) die de ontwerpmethode in de (interieur)architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning centraal stelt. Elk cahier vormt een aanzet voor de ontwerper in de studio of het atelier om te reflecteren over zijn of haar methode om tot ontwerpresultaten te komen.

ONTO 00 Stedelijkheid in context en concept zoekt naar een ontwerpmethodiek om stedelijkheid te vatten. Auteurs zijn Erik Wieërs, Dirk Janssen, Wannes Peeters en Steven Schenk. Met bijdragen van Lara Schrijver en Jasper Van de Vijver. Het verschijnt op 22 juni 2018.

ONTO 01 Radical Ensembles, samengesteld onder leiding van Koen Van Bockstal, verschijnt in december 2018.

€ 35 

Meer info via de webshop van ASP

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners