One hundred houses for one hundred European architects of the twentieth century

Cover - One hundred houses for one hundred European architects of the twentieth century

Uitgave naar aanleiding van de gelijknamige reizende tentoonstelling die in 2002 het Internationaal Kunstcentrum deSingel aandeed. Het boek biedt een fraai overzicht van eigen woningen van 100 Europese architecten en onderzoekt in de begeleidende teksten of architecten door het bouwen van een eigen huis een wezenlijke bijdrage leveren aan de Europese cultuur.
Niet alleen architectorale maar ook sociaal-culturele betekenissen van huizen worden blootgelegd. In het overzicht werden de Belgische eigen woningen van Victor Horta, Gaston Eysselinck, Charles Vandenhove, bOb Van Reeth en Marie-José Van Hee opgenomen.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners