Oase 75. 25 Years of Critical Reflection on architecture

Cover - Oase 75. 25 Years of Critical Reflection on architecture

Oase, tijdschrift voor architectuur, bestaat 25 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een speciale editie van het tijdschrift. Het tijdschrift bundelt een selectie van de belangrijkste essays en achtergrondartikelen die in de afgelopen 25 jaar in OASE zijn gepubliceerd in een dubbeldikke Engelstalige uitgave. Hierdoor wordt een groot aantal sleutelteksten voor het eerst voor een internationaal publiek toegankelijk gemaakt.

De bloemlezing biedt een overzicht van de thema's die de afgelopen decennia het architectonisch discours beheersten in Nederland en België en ook daarbuiten. De thema's worden in een bredere context geplaatst door speciaal voor deze editie geschreven inleidingen en reflecties van prominente architectuurhistorici. Deze publicatie vormt daarmee een belangrijke informatiebron voor ontwikkelingen in zowel het academisch debat als de ontwerppraktijk op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub