Noties

Noties

'Noties' is een bewerking van een reeks lezingen van Jo Coenen, uiteenzettingen voor architectuurstudenten en voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur. Het boek bestaat uit drie delen.

In het eerste deel komen drie thema’s aan bod (landschap en grens /ensemble / continuïteit en vernieuwing), het tweede deel is gewijd aan de openbaarheid van gebouwen, terwijl het derde deel de thema’s uit de vorige twee delen koppelt aan de ontwerppraktijk.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub