New Forms of Collective Housing in Europe

Cover - New Forms of Collective Housing in Europe

New forms of Collective Housing in Europe, een publicatie uitgegeven door arc en rêve centre d'architecture Bordeaux, geeft een overzicht van de jongste ontwikkelingen in Europa op het vlak van architectuur en ontwerp van collectieve woonvormen. Aan de hand van foto's, ontwerpplannen en korte beschrijvingen komen een veertigtal projecten aan bod die vernieuwende oplossingen aanreiken. Artikels van oa. Stefano Boeri, Marcus Steinweg en Hans Ebelings behandelen de situatie in de afzonderlijke Europese landen of gaan nader in op bepaalde aspecten van collectieve huisvesting. Twee portfolio's met kleurenfoto's vervolledigen het geheel.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub