Natuurlijk wonen

Cover - Natuurlijk wonen

Natuurlijk Wonen is een publicatie van het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen VIBE en uitgeverij Lannoo. Het geïllustreerde boek gaat in op het hoe en het wat van bio-ecologisch bouwen. Het richt zich in de eerste plaats naar de geïnteresseerde leek, maar ook professionelen kunnen iets opsteken uit deze publicatie.

Meer informatie over de publicatie vind je op de VIBE-website.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners