Luc Deleu – T.O.P. office: Orban Space

Luc Deleu – T.O.P. office: Orban Space

De publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space exploreert en analyseert Deleu's werk door een conceptuele topografie gebaseerd op zeven termen.

Een 'autobiografie' van T.O.P. office, een interview over toekomstperspectieven van medewerkers en een uitgebreid geïllustreerd overzicht van 'Works Exhibitions Writings' vervolledigen het boek.

Als visionair architect, als kunstenaar die een architectonisch instrumentarium hanteert, als denker over openbare ruimte - in al deze hoedanigheden raakt en inspireert architect Luc Deleu onderwerpen die een grote hedendaagse relevantie bezitten. Hij formuleerde onder andere ideeën over openbaarheid, visies op voedselproductie in stedelijke agglomeraties, een pleidooi voor het meervoudig gebruik van de stad en voor individuele organisatie van de woonruimte, het ombouwen van openbare monumenten tot sociale woningen, et cetera.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub