Living with History 1914 1964. Rebuilding Europe after the First and Second World Wars and the Role of Heritage Preservation

La reconstruction en Europe après la Première et la Seconde Guerre mondiale et le role de la conservation des monuments historiques

Het boek Living with History bestudeert de omgang met historische monumenten in tijden van oorlog en wederopbouw. Het vormt de neerslag van een internationaal symposium in 2005.

Het symposium Living with History bracht in 2005 een hele schare architectuurhistorici en erfgoedonderzoekers samen rond het thema van oorlogsvernieling en naoorlogse reconstructie. Leuven en Ieper vormden het decor van deze internationale bijeenkomst, niet toevallig twee steden met een belangrijk wederopbouwpatrimonium. Het pas verschenen boek Living with History biedt een status quaestionis van het onderzoek naar de omgang met historische monumenten in tijden van oorlog en wederopbouw. Casestudies uit onder andere België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Kroatië bieden voorbeelden van houdingen tegenover herstel en reconstructie van monumenten, de hedendaagse omgang met het wederopgebouwde patrimonium en de rol die erfgoedorganisaties, overheden, architecten en monumentenzorgers in het debat en in de praktijk spelen.

Hoofdredacteurs zijn Luc Verpoest (KULeuven) en Nicholas Bullock (University of Cambridge). Het boek verschijnt in de reeks KADOC-Artes bij Leuven University Press.
Meer info

Publicatie / Nicholas Bullock & Luc Verpoest (eds), Living with History 1914 1964. Rebuilding Europe after the First and Second World Wars and the Role of Heritage Preservation – La reconstruction en Europe après la Première et la Seconde Guerre mondiale et le role de la conservation des monuments historiques, KADOC Artes 12, Leuven University Press, 2011.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub