Lessenpakket Ruim gedacht

Lessenpakket rond bewustmaking van ruimte en de invloed ervan

Het lessenpakket “Ruim Gedacht” is het resultaat van het symposium ‘Architectuur en Onderwijs’ dat in 2002 gehouden werd onder leiding van de Vlaamse Bouwmeester en de Canon Cultuurcel van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie. Hier werd ondermeer uitdrukkelijk gevraagd naar manieren en middelen om goede architectuureducatie in de scholen te introduceren en verder te ontwikkelen. In dit muzisch-creatief project voor de derde graad van het secundair onderwijs, stappen we de ruimte in aan de hand van een beeldend kunstenaar, een choreografe, een muzikant, twee fotografen, een theatermaakster. De bedoeling ervan is om enerzijds jongeren gevoelig(er) te maken voor de kenmerken van ruimtes om hen heen en anderzijds bewust(er) te maken van de invloed en de betekenis daarvan voor henzelf.

Het lespakket bestaat uit filmfragmenten en een brochure. In de 5 aparte films van Stef Stes vertelt elke kunstenaar over zijn opvatting over ruimte. John Körmeling spreekt vanuit de beeldende kunst en architectuur, Michiel Hendryckx en Niels Donckers als fotografen, Sara De Bosschere van De Roovers als theatermaakster, Eric Sleichim van het Blindman kwartet als muzikant en Meg Stuart van Damaged Goods als choreografe. De brochure biedt bij elk gesprek een actieve omkadering aan en is dus ook opgebouwd uit 5 onderdelen: beeldende kunsten, nieuwe media, theater, muziek en dans. Dit pakket werd door de Vlaamse Bouwmeester en CANON Cultuurcel gerealiseerd. In elk onderdeel staat alles wat een leerkracht nodig heeft om aan de hand van de film in de klas aan het werk te gaan.

De verwijzingen in de tekst naar meer informatie op de webstek van CANON Cultuurcel zijn niet meer actueel.

U kan het lessenpakket downloaden op de website scholen bouwen.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners