Landschapsontwerp in Vlaanderen

Landschap als narratief en integrerend medium in de ruimtelijke ontwerppraktijk
cover Landschapsontwerp in Vlaanderen

Vlaanderen kent een grote diversiteit aan landschappen met een extreme overlapping tussen platteland en stad en de ermee gepaard gaande multifunctionaliteit. Deze regio vormt daarom bij uitstek een boeiend laboratorium voor onderzoek, opleiding en praktijk in landschapsontwerp.

Dit boek schetst eerst in hoofdlijnen hoe het landschapsontwerp zich in Vlaanderen heeft ontwikkeld. Daarna toont het aan dat verschillende interpretaties van landschap het ruimtelijk ontwerp van publieke ruimten bevruchten en hoe landschap hier als een narratief medium gebruik van maakt. Het verduidelijkt dat landschap een kneedbaar concept is dat door ontwerpers wordt geïnterpreteerd vanuit de eigen perceptie en in functie van specifieke instrumenten of acties.

Deze bevindingen leiden tot reflecties over de identiteit en de rol van landschapsontwerp in Vlaanderen en in internationale context.

Het manuscript biedt belangrijke en vernieuwende inzichten. Door de multidisciplinaire benadering zal het landschapsarchitecten, architecten, ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen aanspreken, maar ook aanverwante disciplines, zoals geografen, historici of biologen.

Op 30 januari 2014 vindt de boekpresentatie plaats in Antwerpen.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners