Labo XX_Werk, Van stedelijk onderzoek naar opdracht voor de stad

Labo XX_Werk is het onderzoek van de stad Antwerpen naar hoe we bedrijventerreinen efficiënter kunnen benutten en hoe we bedrijven kunnen verweven in het woonweefsel. Drie ontwerpteams (BUUR - WES – Connect & Transform – Architecture 00, Maat ontwerpers – IDEA Consult – LDR, Plusoffice - ArcK) dachten na over hoe de stedelijke economie een plaats kan krijgen in de stad van morgen. Ze ontwikkelden een resem instrumenten die de stad kan inzetten om een beter ruimtelijk beleid uit te stippelen.

Dit boek probeert de omslag te maken van het onderzoek van de drie teams naar de waaier aan mogelijke beleidsmaatregelen en acties. Drie thema’s staan centraal in het boek: verweven als uitdrukkelijk en consequent uitgangspunt, het bedrijventerrein van de toekomst realiseren en nieuwe relaties tussen bedrijven en de buurt stimuleren. Doorheen het boek kaderen bijdragen van Dirk Diels, Christian Rapp en Annette Kuhk de maatregelen en acties in het economische en ruimtelijke beleid en linken ze met de bredere tendensen op het vlak van stedelijke economie in Vlaanderen en Europa.

Het boek is ook online beschikbaar. Download hier de digitale publicatie (zowel Nederlandstalig als Engelstalig).

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub