Labo XX Pilootproject de Lageweg

Lageweg in Hoboken is een gemengd gebied in de 20ste-eeuwse gordel van Antwerpen. Dit boek presenteert de resultaten van het verkennend onderzoek dat in 2015-2016 in opdracht van stad Antwerpen, de Openbare Afvalmaatschappij en Kenniscentrum Vlaams steden werd gevoerd.

Lageweg is een woongebied gemengd met bedrijvigheid, stedelijke voorzieningen, verlaten industriële panden of gronden, verontreinigde terreinen en versnipperde eigendommen. Het doel is om de aanwezige bedrijvigheid  te houden en het gebied te vernieuwen en te verdichten met zowel nieuwe woningen als extra ruimte voor nieuwe maakindustrie en stedelijke voorzieningen.  In de verkennende fase van het pilootproject de Lageweg staan verschillende vragen voorop: Hoe creëren we vernieuwing en verdichting in een gemengd gebied zonder grondpositie als hefboom?  Hoe vermijden we vertraging in een herontwikkelingsproject? Welke stappen moeten we zetten om te leren van de vernieuwing van de stadsvernieuwing?

51N4E en Connect&Transform hebben het project benaderd op een experimentele, lerende en pragmatische manier. De focus ligt op coalitievorming en het continu schakelen tussen verschillende sporen. Het leerproces wordt als uitgangspunt genomen in de publicatie, de verschillende actoren (met elk hun eigen standpunten en visies) komen aan het woord.

Het boek is ook online beschikbaar. Download hier de digitale publicatie:

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners