Labo XX. Kiezen voor de twintigste-eeuwse gordel

Labo XX. Kiezen voor de twintigste-eeuwse gordel - Stad Antwerpen

Via ontwerpend onderzoek legt Labo XX verschillende mogelijkheden bloot om de discussie over stadsgroei, verdichting en de 20ste-eeuwse gordel concreter te voeren. De vier ontwerpteams rond Buur, Palmbout urban planners, Maat ontwerpers en 51N4E benaderden het gebied en de opdracht elk vanuit een eigen invalshoek. 

De stad Antwerpen kende de afgelopen jaren een snelle bevolkingsgroei, waardoor er vandaag reeds meer dan 500.000 inwoners binnen de stadsgrens wonen. Dit betekent een behoefte aan bijkomende woningen, maar ook voorzieningen en werkplekken. Met Labo XX onderzoekt de stad waar en hoe deze nieuwe ontwikkelingen opgevangen kunnen worden. Hiervoor kijkt de stad in de eerste plaats naar haar 20ste-eeuwse gordel: het gebied buiten de Singel. We zien immers dat het gebied binnen de Singel dreigt dicht te slibben. In de 20ste-eeuwse gordel kan bijkomende bebouwing mogelijkheden bieden voor verdichting, verbetering en vernieuwing van het stedelijk weefsel.

Op maandag 24 november 2014 organiseerde de stad Antwerpen samen met het Vlaams Architectuurinstituut een vakcongres in deSingel om de resultaten van het ontwerpend onderzoek met een breed vakpubliek te bespreken.

Download hier de publicatie

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub