Kwalitatief Verkavelen

Kwalitatief Verkavelen

In navolging van de publicatie Dichter Wonen heeft het Departement Ruimtelijke Ordening komt in 'Kwalitatief Verkavelen' de omgeving van de woning of het gebouw meer diepgaand aan bod en wordt stil gestaan bij de relatie met de omgevende functies en het openbaar domein.

Het nieuwe boek wil niet van bovenaf regels opleggen. Het levert een methodiek aan om kwaliteit te herkennen en te integreren in het verkavelingsconcept. Tegelijk wil het boek iedereen bewust maken over de grote meerwaarde van kwaliteitsvol verkavelen. Het is essentieel te benadrukken dat een goed doordacht verkavelingsconcept leidt tot kwaliteit en duurzaamheid en dat zowel bewoners overheden projectontwikkelaars als ontwerpers daar hun voordeel mee doen.

Bron: ruimtelijkeordening.be

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners