Kind en Ruimte / Kindgerichte planning van publieke ruimte

Cover - Kind en Ruimte / Kindgerichte planning van publieke ruimte

Dit boek wil een antwoord bieden op vragen als:
- Hoe ontwikkelt men woon(uitbreidings)gebieden en woonverkavelingen die aangepast zijn aan de noden van de kinderen?
- Hoe kan men bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, rekening houden met jonge bewoners?
- Wanneer is de inrichting van een plein of park aantrekkelijk voor kinderen?
...
Dit boek richt zich in eerste instantie tot planologen, ontwerpers en stedenbouwkundig ambtenaren.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub