KHBO - een Universitaire Droom. Hogeschoolcampus Brugge

Cover - KHBO - een Universitaire Droom. Hogeschoolcampus Brugge

KHBO - campus Brugge vat in woord en beeld de realisatie van de nieuwe hogeschool samen. Het ontwerp van architecten Johan Bosschem en Jan De Vloed springt in het oog door zijn expressieve lijnen. Hun concept creëert een leefwereld waar ontplooiing en knowledge exchange een centrale plaats innemen. Beeldend kunstenaar Christine Deboosere schetst in pakkende fotografische opnamen het groeiproces van het gebouw. Haar beelden zijn ongemeen helder. In deze bloemlezing herleidt ze architectuur niet tot een verstild tafereel ontdaan van elk leven, maar toont ze diegenen die haar hebben gemaakt. Ook verkrijgbaar in het Engels.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub