Kerkelijk Erfgoed. Verleden en toekomst

Cover - Kerkelijk Erfgoed. Verleden en toekomst

Themanummer van het Kunsttijdschrift Vlaanderen.
De problematiek van de toekomstige bestemming van het kerkelijk erfgoed is een internationaal fenomeen. Op welke wijze kan dit omvangrijk patrimonium in Vlaanderen een betekenisvolle herbestemming krijgen in een snel veranderende samenleving? Op het gebied van hergebruik van kloosters zijn er in Vlaanderen een aantal interessante voorbeelden. Hoe kerkgebouwen een herbestemming krijgen ligt veel moeilijker. De vraag is hoe en waarom wij dit beschermd erfgoed in stand willen houden en een betekenis kunnen geven in onze maatschappij. In het themanummer wordt door verschillende auteurs ingegaan op deze problematiek.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners