Johan van Geluwe: The Museum of Museums

Cover - Johan van Geluwe: The Museum of Museums

Johan van Geluwe studeerde af aan de Gentse Hogeschool Sint-Lucas en was er jarenlang titularis van de afdeling Architecturaal Ontwerpen. Hij woont en werkt in Waregem als ARTchitect en leidt er onder meer de fictief-reële instituten A.R.T. (Art Recyling Terminal) en M.A.O. (Multinational Art Office). Daarnaast is hij directeur-conservator en archivaris van het M.O.M. (Museum of Museums). Van Geluwes oeuvre commentarieert en reageert, soms met licht subversieve ironie. Het kenmerkt zich door een bijzondere gevoeligheid voor de dubbele bodem van de taal en door een kritische houding tegenover maatschappij en politiek. Door het exclusieve vertrouwen in de eigen aard en het wantrouwen van elk gezag balanceert zijn werk tussen onrust, angst, hoop, liefde en dood. Van Geluwe heeft een afkeer van commercialisering en banalisering van kunst en cultuur en stelt daarom ook zijn werken niet te koop. Een overzicht van zijn oeuvre.  

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub