Jaarboek Architectuur Vlaanderen 1998-1999

10,00 €
Jaarboek 1998-1999

Dit Jaarboek, uitgegeven door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, biedt een overzicht van de recente ontwikkelingen van de bouwkunst en de stedenbouw in Vlaanderen en Brussel. Het wordt ingeleid met een aantal artikelen die een kritisch inzicht bieden in de huidige stand van zaken. Volgende thema's komen aan bod: de Vlaamse Bouwmeester, architectuurwedstrijden, kunst en openbare gebouwen en het stadsontwerp. Het middendeel bestaat uit een selectie van projecten die in 1998 en 1999 ten uitvoer werden gebracht, van kleine interieurverbouwingen tot grote bedrijfsgebouwen. Daarnaast bevat het boek ook een overzicht van de tentoonstellingen, publicaties, architectuurprijzen en subsidies uit de beschouwde periode. Door dit alles is het een waardevolle bron van informatie en vormt het tevens een steunpunt voor de ontwikkeling van de architectuurdiscussie in Vlaanderen.

Cette édition des Annales de l'architecture en Flandre 1998-1999, publiées par le Ministère de la Communauté flamande, passe en revue les récentes évolutions qui ont marqué l'architecture et l'urbanisme en Flandre et à Bruxelles. En guise d'introduction, une série d'articles présentent une vision critique sur la situation actuelle. La partie centrale de cet ouvrage consiste en une série de projets réalisés en 1998 et 1999, qu'il s'agisse de rénovations intérieures à petite échelle ou de grands immeubles de bureaux. Enfin cet ouvrage contient également une liste des expositions, publications et prix d'architecture au cours de la période considérée. Ces différents éléments en font une source d'information précieuse et un document servant de base au débat architectural en Flandre.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub