Is wonen in Vlaanderen betaalbaar?

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar?

'Is wonen in Vlaanderen betaalbaar?' is een publicatie van het Steunpunt Ruimte en Wonen. Op vraag van de Vlaamse overheid onderzocht het Steunpunt de evolutie van de prijs van het wonen in Vlaanderen in de afgelopen jaren.

Dat wonen in Vlaanderen onbetaalbaar is geworden, lijkt stilaan algemeen aanvaard. De woningprijzen zijn de afgelopen decennia dan ook enorm gestegen en menigeen tast diep in de buidel om de eigen woningdroom te realiseren of een geschikte woning te huren. In antwoord hierop heeft de Vlaamse regering de afgelopen jaren een hoge beleidsprioriteit gegeven aan de ontwikkeling van een ‘grond- en pandenbeleid’. Maar is wonen in Vlaanderen werkelijk onbetaalbaar geworden? Op vraag van de Vlaamse overheid heeft het Steunpunt Ruimte en Wonen in het recente verleden meerdere studies aan deze vraag gewijd.

De onderzoekers bundelden dit werk nu in een boek dat op een wetenschappelijk verantwoorde manier objectieve gegevens aanbrengt en evoluties schetst en duidt. Het boek maakt duidelijk dat de discussie in Vlaanderen over de betaalbaarheid van het wonen te zeer in termen van alleen maar prijzen wordt gevoerd. Internationaal aanvaarde definities van betaalbaarheid leggen steeds de relatie tussen prijzen en inkomens. Volgt men deze, dan komt men tot andere dan de gebruikelijke conclusies. Vooral valt dan op dat sommige groepen in de samenleving het op de woningmarkt bijzonder hard te verduren hebben. Het recht op betaalbaar wonen is lang niet voor iedereen verzekerd. Het boek betekent dan ook een sterk appel naar het beleid om daartoe de nodige maatregelen te nemen.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners