Infra Architectuur

cover Infra Architectuur

De laatste jaren zien we de architectonische aandacht voor infrastructuur een steeds belangrijker plaats innemen in de Nederlandse, maar ook in de internationale architectuur. Waar men eerder voornamelijk op functionaliteit gericht was, zijn nu ook architectonische, landschappelijke en stedenbouwkundige aspecten volop in beeld. Ze zijn vaak mede bepalend voor de identiteit van een stad of plek. Quist Wintermans Architekten toont in dit boek een dertigtal projecten ontworpen vanaf begin jaren negentig tot nu alsmede een blik op de toekomst via projecten in uitvoering en voorbereiding.

De uitgave behandelt voornamelijk bruggen, maar ook een aantal tunnels, viaducten, sluizen en integraal ontworpen wegtrajecten. De projecten laten een bijzonder samenspel zien tussen functionaliteit, techniek, omgeving en beeld. Infra Architectuur bevestigt het belang van de architectonische kwaliteit van infrastructurele werken voor onze stedenbouwkundige en landschappelijke omgeving.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub