In Via Veritas. Route as a paradigm for urbanism

In Via Veritas. Route as a paradigm for urbanism

‘In Via Veritas’ is het project waarmee Joeri De Bruyn en Maat-ontwerpers geselecteerd werden voor de tweede ronde van de selectieprocedure voor de Vlaamse bijdrage aan de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië 2012. Hun voorstel werd niet weerhouden voor de Architectuurbiënnale van Venetië maar biedt een interessante insteek voor het 'ViA Ruimte' onderzoek. Het vertrekt vanuit een fenomenologie van de route en onderzoekt het potentieel van de route om het territorium vorm te geven.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners