In Brussel, dicht bij ons. Architectuur in de Wijkcontracten

cover In Brussel, dicht bij ons. Architectuur in de Wijkcontracten

Een wijkcontract wil een buurt of stadsdeel grondig onder handen nemen. Dat betekent woningen bouwen, ontbrekende collectieve voorzieningen zoals sportzalen inrichten, straten en pleinen heraanleggen en de sociale cohesie bevorderen of herstellen. En dat alles in nauw overleg met geïnteresseerde, geëngageerde buurtbewoners.

Dit vormt een eerste stap in een grondige evaluatie van de wijkcontracten, waarmee vijftien jaar geleden begonnen werd. Ondertussen zijn er al vijftig geweest, en daarin is heel wat geld van Gewest en gemeenten geïnvesteerd. Het Gewest tekent telkens de grote lijnen uit, de gemeente doet concrete voorstellen en voert die uit.

Het boek moet duidelijk maken dat de panden die in het raam van de wijkcontracten opgetrokken worden, geen breuk met de stedelijke geschiedenis vormen en ook aansluiten bij internationale initiatieven voor de heropleving van verpauperde wijken.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners