Iedereen stadt

Cover Iedereen stadt

Magazine AG stadsplanning Antwerpen

“Iedereen stadt”, een publicatie van Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen (AG Stan), biedt een overzicht van tien jaar gebiedsgerichte stadsontwikkeling in Antwerpen, met de nadruk op de periode 2009-2011.

In dit inspiratieboek vindt u een uiteenlopende stadsprojecten in Antwerpen. Het boek werpt een licht op de werking en de regietaken van AG Stan en de samenwerking met andere partners: diensten en bedrijven van de stad Antwerpen, overheden, architecten, studiebureaus, projectontwikkelaars, aannemers, belangengroepen, bewonersverenigingen en individuele burgers. Omdat werken aan (de toekomst van) de stad erg diverse uitdagingen met zich meebrengt (zoals diversiteit, betaalbaar wonen, duurzaamheid, vergroening, vergrijzing, creatieve economie,…) is een brede en kritische blik nodig. In het boek vindt u dan ook oordeelkundige reflecties van externe auteurs, aangevuld met inspirerende voorbeelden uit buitenlandse steden.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners