Human Settlements.

Formulations and (re)Calibrations
Human Settlements. Formulations and (re)Calibrations.

Oorlogen, interne conflicten en natuurgeweld teisteren de wereld. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en zoeken naar nieuwe veiligere plekken om zich tijdelijk of blijvend te vestigen. ‘Human Settlements’ gaat dieper in op de architectonische, stedenbouwkundige en planologische aspecten van moderne nederzettingen. Zowel praktijkvoorbeelden uit de periode 1960-1980 als hedendaagse cases sinds 1990 worden geanalyseerd.

'Human Settlements 'is het tweede deel in de UFO-serie. Deze serie komt voort uit onderzoek door de Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur (OSA) van de Katholieke Universiteit Leuven en de vakgroep Stedenbouw van de TU Eindhoven. UFO is een platform voor onderzoek naar stedenbouw op het snijpunt van theorie en praktijk, verleden en nieuwe uitdagingen, beeld en tekst.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub