Het creatieve geheugen.

Stadsinnovatieprojecten rond openbare bibliotheken en creatieve economie.
Het creatieve geheugen

De publicatie 'Het creatieve geheugen. Stadsinnovatieprojecten rond openbare bibliotheken en creatieve economie' verscheen naar aanleiding van het stadscongres 'Het creatieve geheugen' dat plaatsvond aan de Universiteit Antwerpen, en belicht een vijftiental Vlaamse en Nederlandse stadsinnovatieprojecten rond openbare bibliotheken en creatieve economie.

Stadsinnovatieprojecten kunnen het zogenaamde creatieve geheugen van de stad ondersteunen. In dit boek wordt meer bepaald ingegaan op culturele stadsinnovatieprojecten waarbij de finaliteit varieert binnen een spectrum van maatschappelijk-educatief tot economisch stimulerend.
Bij de analyse van de casussen staat vooral de beleidsvorming en het open of responsieve karakter ervan centraal: welke inhoudelijke en procesmatige beleidskeuzes kenmerken deze stadsinnovatieprojecten? Op welke wijze sluiten deze beleidskeuzes aan bij bovenlokale en lokale noden, behoeftes en eisen ten aanzien van de stedelijke ontwikkeling inzake cultuur, educatie, economie en zo creativiteit? Kortom, hoe ondersteunen deze stadsinnovatieprojecten het creatieve geheugen van de stad?
Bron: ecom.politeia.be

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners